if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช:: WWW.CHALONG.GO.TH
 
กิจกรรม : งานประเพณีชักพระอำเภอสิชล (ครั้งที่ ๑๒) ประจำปี ๒๕๕๘

ชักพระอำเภอ58

ชักพระอำเภอ58

ชักพระอำเภอ58

ชักพระอำเภอ58

ชักพระอำเภอ58

ชักพระอำเภอ58

ชักพระอำเภอ58

ชักพระอำเภอ58

ชักพระอำเภอ58

ชักพระอำเภอ58

ชักพระอำเภอ58

ชักพระอำเภอ58

ชักพระอำเภอ58

รายละเอียด :
    อำเภอสิชล ได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีชักพระอำเภอสิชล (ครั้งที่ 12)      ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสิชล อันเป็นประเพณีประจำปีที่สำคัญของอำเภอสิชล เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ     60 พรรษา อันเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี เชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสิชล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2558    อ่าน 334 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**