if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช:: WWW.CHALONG.GO.TH
 
กิจกรรม : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน) หมู่ที่ ๓ และโครงการก่อสร้างฝายต้

รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน) หมู่ที่ ๓ และในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้จัดโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลฉลองโดยมีผู้บริหาร, สมาชิก อบต. , กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ,พนักงานส่วนตำบล ,ประชาชนในพื้นที่ และนักเรียนนักวิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้ร่วมกันก่อสร้างฝายเพื่อลดความรุนแรงของการพังทลายดิน ลดปัญหาน้ำไหลบ่าท่วมในพื้นที่ราบลุ่ม และเพื่อกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย์และสัตว์ป่า
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561    อ่าน 298 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**