ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลและจุดบริการอินเตอร์เน็ต wifi
  รายละเอียด :

 อบต.ฉลองได้ประกาศ การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลและจุดบริการอินเตอร์เน็ต WIFI  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 78 คน