ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน
  รายละเอียด :

ขอประชาสัมพันธ์ในการจัดทำ "ข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของอบต.ฉลอง  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 82 คน