ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์อบต.ฉลอง
  รายละเอียด :

 อบต.ฉลองได้ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของ อบต.ฉลอง เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการติดต่อสอบถาม ขอข้อมูล ร้องเรียนร้องทุกข์  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 82 คน