ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. รอบ 6 เดือนประจำปี 2562
  รายละเอียด :

 อบต.ฉลองขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.รอบ6เดือน ประจำปี 2562  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 92 คน