ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
  รายละเอียด :

 อบต.ฉลอง ได้จัดวางระบบการควบคุมภายใน และได้มีการรายงานผลให้แก่ผู้ควบคุมกำกับดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 102 คน