ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

 อบต.ฉลอง ขอรายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน