ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

 อบต.ฉลอง ขอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน