ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายสี่แยกวัดสระ-สระเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง
  รายละเอียด :

 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายสี่แยกวัดสระ-สระเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน