ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อุทิศ-บ้านสระเคียน หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8
  รายละเอียด :

 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อุทิศ-บ้านสระเคียน หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน