ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  รายละเอียด : ประกาศเรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน