ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ๒๕๖๔
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ๒๕๖๔
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 579 คน