ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-032 สายพังเลา-ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 7 บ้านโพธ์เสด็จ, หมู่ที่ 8 บ้านห้วยซำ
  รายละเอียด :

 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-032 สายพังเลา-ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 7 บ้านโพธ์เสด็จ, หมู่ที่ 8 บ้านห้วยซำ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน