ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอนตำแหน่งนิติกรและนายช่างโยธา
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. นิติกรปฏฺิบัติการ/ชำนาญการ 

2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

#รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 612 คน