ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.75-012 สายบ้านนายเกลา-คลองใสสับ บ้านทุ่งเจ้าไชย หมู่ที่ 3
  รายละเอียด :

 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.75-012 สายบ้านนายเกลา-คลองใสสับ บ้านทุ่งเจ้าไชย หมู่ที่ 3

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 481 คน