ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2561 จำนวน 1 หลัง
  รายละเอียด :

 ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Size L รูปแบบไทยร่วมสมัย ตามแบบกรมการท่องเที่ยวเลขที่แบบ DOT.16/2561 จำนวน 1 หลัง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 493 คน