ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552
  รายละเอียด : การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1042 คน