ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2552
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1058 คน