ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศอบต.ฉลอง เรื่อง รับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยความพิการ ตามนโยบายรัฐบาล
  รายละเอียด : รับขึ้นทะเบียนผุ้พิการรับเบี้ยความพิการที่ อบต.ฉลอง ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2552 - วันที่ 30 มกราคม 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1234 คน