ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สมควรเอาเป็นแบบอย่าง
  รายละเอียด : เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติแก่ผู้มีภูมิความรู้ให้ทุกคนได้ทราบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองจึงลงรายชื่อให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1337 คน