ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
  รายละเอียด : อบต.ฉลอง ได้จัดทำประกาศการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 846 คน