ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถ่ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
01 ต.ค. 2564
2 ข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลฉลอง อำเภอสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
544
01 ก.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองเรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
543
31 พ.ค. 2564
4 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
696
03 พ.ค. 2564
5 รับโอนตำแหน่งนิติกรและนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
612
12 มี.ค. 2564
6 รับสมัครผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
604
02 มี.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
594
10 ก.พ. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
576
29 ม.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
581
12 ม.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
580
11 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22