ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
31 ส.ค. 2563
2 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
29 ก.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
15 มิ.ย. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
355
10 มิ.ย. 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 มิ.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
29 พ.ค. 2563
7 รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
20 พ.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
87
14 พ.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
14 พ.ค. 2563
10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. รอบ 6 เดือนประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20