ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองเรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
31 พ.ค. 2564
2 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
03 พ.ค. 2564
3 รับโอนตำแหน่งนิติกรและนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
101
12 มี.ค. 2564
4 รับสมัครผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
02 มี.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
10 ก.พ. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
29 ม.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
12 ม.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
11 ม.ค. 2564
9 ประกาศเรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
16 ธ.ค. 2563
10 ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๑๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21