ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับโอนตำแหน่งนิติกรและนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
63
12 มี.ค. 2564
2 รับสมัครผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
02 มี.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
10 ก.พ. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 ม.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
12 ม.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
11 ม.ค. 2564
7 ประกาศเรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
16 ธ.ค. 2563
8 ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๑๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 ธ.ค. 2563
9 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 ต.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การกำหนดการใช้สิ้นเปลือง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21