ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
821
13 ก.ย. 2556
112 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
833
11 ส.ค. 2556
113 แจ้งการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
797
05 ส.ค. 2556
114 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
679
29 ก.ค. 2556
115 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา อบต.ฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
680
29 ก.ค. 2556
116 ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
683
26 เม.ย. 2556
117 แจ้งประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
683
26 เม.ย. 2556
118 ประชาสัมพันธ์การออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
687
01 มี.ค. 2556
119 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 และสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
645
01 มี.ค. 2556
120 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2556
644
01 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22