ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีให้ทานไฟ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชันย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
478
18 ม.ค. 2554
122 ประกาศเรื่องให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
30 ธ.ค. 2553
123 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 /2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
27 ธ.ค. 2553
124 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2 /2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
27 ธ.ค. 2553
125 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
08 ธ.ค. 2553
126 ประกาศยื่นแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
30 พ.ย. 2553
127 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(นักบริหารงานช่าง ๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
332
29 พ.ย. 2553
128 รับสมัครคัดเลือก (นักบริหารงานช่าง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
452
12 ต.ค. 2553
129 รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
521
12 ต.ค. 2553
130 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
04 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20