ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
01 ต.ค. 2553
132 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
01 ต.ค. 2553
133 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
289
18 ส.ค. 2553
134 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา
248
09 ส.ค. 2553
135 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
22 ก.ค. 2553
136 ประกาศงบรับ-จ่ายไตรมาสที่3 (เม.ย. -มิ.ย.) 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
16 ก.ค. 2553
137 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 54 -58 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
18 มิ.ย. 2553
138 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2554 - 2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
285
18 มิ.ย. 2553
139 งบการเงินไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
10 เม.ย. 2553
140 ประกาศการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
05 ก.พ. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20