ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์งานประเพณีให้ทานไฟ ประจำปี 53 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
13 ม.ค. 2553
142 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
340
22 ธ.ค. 2552
143 ประกาศยื่นแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปี 2553
385
05 ธ.ค. 2552
144 ประกาศอบต.ฉลอง เรื่อง รับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยความพิการ ตามนโยบายรัฐบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
498
03 ธ.ค. 2552
145 ประกาศ อบต.ฉลอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
465
03 ธ.ค. 2552
146 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
02 ธ.ค. 2552
147 ประกาศยื่นแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปี 2553
406
01 ธ.ค. 2552
148 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
30 ต.ค. 2552
149 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
30 ต.ค. 2552
150 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
573
24 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20