ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 /2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
854
27 ธ.ค. 2553
152 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2 /2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1006
27 ธ.ค. 2553
153 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
964
08 ธ.ค. 2553
154 ประกาศยื่นแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
788
30 พ.ย. 2553
155 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(นักบริหารงานช่าง ๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
878
29 พ.ย. 2553
156 รับสมัครคัดเลือก (นักบริหารงานช่าง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
994
12 ต.ค. 2553
157 รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
1068
12 ต.ค. 2553
158 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
943
04 ต.ค. 2553
159 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
767
01 ต.ค. 2553
160 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
776
01 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22