ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
23 ก.ย. 2552
152 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
10 ก.ย. 2552
153 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
10 ก.ย. 2552
154 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพทุกประเภท อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
347
07 ก.ย. 2552
155 ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
04 ก.ย. 2552
156 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
03 ก.ย. 2552
157 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2552
327
01 ก.ย. 2552
158 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉลอง
380
06 ส.ค. 2552
159 ประชาสัมพันธ์ ผลการแข่งขันกีฬา “วัดพระโอนคัพครั้งที่ 9” ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
05 ส.ค. 2552
160 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(2553 - 2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
331
19 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20