ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศยื่นแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปี 2553
928
05 ธ.ค. 2552
172 ประกาศอบต.ฉลอง เรื่อง รับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยความพิการ ตามนโยบายรัฐบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
1056
03 ธ.ค. 2552
173 ประกาศ อบต.ฉลอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1007
03 ธ.ค. 2552
174 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
5449
02 ธ.ค. 2552
175 ประกาศยื่นแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปี 2553
947
01 ธ.ค. 2552
176 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
775
30 ต.ค. 2552
177 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
784
30 ต.ค. 2552
178 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
1121
24 ก.ย. 2552
179 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
891
23 ก.ย. 2552
180 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
876
10 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22