ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
08 ม.ค. 2552
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
29 ธ.ค. 2551
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินในเขตตำบลฉลอง ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
22 ธ.ค. 2551
174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองเรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
22 ธ.ค. 2551
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
272
11 ธ.ค. 2551
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ หมู่ที่ 1-11อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ไปรับแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและท ดาวน์โหลดเอกสาร
283
11 ธ.ค. 2551
177 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและชะรำภาษี ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
08 ธ.ค. 2551
178 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1 /2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
04 ธ.ค. 2551
179 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2 /2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
04 ธ.ค. 2551
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
286
02 ธ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20