ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
947
10 ก.ย. 2552
182 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพทุกประเภท อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
890
07 ก.ย. 2552
183 ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
837
04 ก.ย. 2552
184 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
886
03 ก.ย. 2552
185 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉลอง สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2552
877
01 ก.ย. 2552
186 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉลอง
922
06 ส.ค. 2552
187 ประชาสัมพันธ์ ผลการแข่งขันกีฬา “วัดพระโอนคัพครั้งที่ 9” ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
878
05 ส.ค. 2552
188 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(2553 - 2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
880
19 มิ.ย. 2552
189 อบต.ฉลอง รับโอน (ย้าย) หลายตำแหน่ง
1000
16 มิ.ย. 2552
190 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552
881
02 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22