ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
604
16 ธ.ค. 2563
12 ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๑๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
605
01 ธ.ค. 2563
13 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
554
20 ต.ค. 2563
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การกำหนดการใช้สิ้นเปลือง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
595
01 ต.ค. 2563
15 รายงานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
568
25 ก.ย. 2563
16 การจัดโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
555
17 ก.ย. 2563
17 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
725
31 ส.ค. 2563
18 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
657
29 ก.ค. 2563
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
643
15 มิ.ย. 2563
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
1567
10 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22