ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้ารับฟังประชุมสภา อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
888
01 มิ.ย. 2552
192 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
857
29 พ.ค. 2552
193 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
836
09 มี.ค. 2552
194 ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
868
20 ก.พ. 2552
195 ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สมควรเอาเป็นแบบอย่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1136
20 ก.พ. 2552
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1334
20 ม.ค. 2552
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
862
19 ม.ค. 2552
198 เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ประจำปี 2552
889
13 ม.ค. 2552
199 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
868
08 ม.ค. 2552
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
838
29 ธ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22