ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินในเขตตำบลฉลอง ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
838
22 ธ.ค. 2551
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองเรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
921
22 ธ.ค. 2551
203 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
825
11 ธ.ค. 2551
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ หมู่ที่ 1-11อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ไปรับแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและท ดาวน์โหลดเอกสาร
845
11 ธ.ค. 2551
205 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและชะรำภาษี ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
831
08 ธ.ค. 2551
206 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1 /2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
879
04 ธ.ค. 2551
207 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2551 ครั้งที่ 2 /2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
811
04 ธ.ค. 2551
208 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
857
02 ธ.ค. 2551
209 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเขตพื้นที่ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
861
02 ธ.ค. 2551
210 ประชาสัมพันธ์การประชุสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2551
864
19 พ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22