ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
835
03 พ.ย. 2551
212 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
839
31 ต.ค. 2551
213 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.
875
15 ต.ค. 2551
214 ผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา อบต.ฉลองอย่างไม่เป็นทางการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1168
08 ก.ย. 2551
215 การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
853
20 มี.ค. 2551
216 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
841
11 ธ.ค. 2550
217 เที่ยวงานประเพณีชักพระเดือนห้า อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
858
22 มี.ค. 2550
218 ทดสอบลงข่าวประชาสัมพันธ์
905
29 พ.ย. 2549
219 เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ประจำปี 2552
1050
00 พ.ย. 543
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22