ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
04 ก.พ. 2563
22 ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต(ช่องทาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 ก.พ. 2563
23 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 ก.พ. 2563
24 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ก.พ. 2563
25 ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 ก.พ. 2563
26 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 ก.พ. 2563
27 รายงานข้อมูลสถิติผู้ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ม.ค. 2563
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
01 พ.ย. 2562
29 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. รอบ 12 เดือนประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
18 ต.ค. 2562
30 ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20