ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
674
04 มิ.ย. 2563
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
643
29 พ.ค. 2563
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
553
27 พ.ค. 2563
24 รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
631
20 พ.ค. 2563
25 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
670
14 พ.ค. 2563
26 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
695
14 พ.ค. 2563
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งป ดาวน์โหลดเอกสาร
547
05 พ.ค. 2563
28 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. รอบ 6 เดือนประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
620
08 เม.ย. 2563
29 รายงานข้อมูลสถิติผู้ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
588
07 เม.ย. 2563
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
550
27 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22