ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
542
27 มี.ค. 2563
32 ข้อมูลบัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกำลังกายขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
572
23 มี.ค. 2563
33 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
617
04 ก.พ. 2563
34 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
611
04 ก.พ. 2563
35 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ประจำปี 2563
586
04 ก.พ. 2563
36 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ณ จุดประชาสัมพันธ์ของ อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
629
04 ก.พ. 2563
37 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
606
04 ก.พ. 2563
38 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
593
04 ก.พ. 2563
39 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
582
04 ก.พ. 2563
40 ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ฯ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
598
04 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22