ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
579
04 ก.พ. 2563
42 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
601
04 ก.พ. 2563
43 ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต(ช่องทาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
573
04 ก.พ. 2563
44 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
572
04 ก.พ. 2563
45 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
575
04 ก.พ. 2563
46 ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
566
04 ก.พ. 2563
47 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
563
04 ก.พ. 2563
48 ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของ อบต.ฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
555
23 ม.ค. 2563
49 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
577
23 ม.ค. 2563
50 รายงานข้อมูลสถิติผู้ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
563
08 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22