ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 พ.ย. 2561
42 ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
07 พ.ย. 2561
43 ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันฯรอบ6เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
51
05 พ.ย. 2561
44 ประชาสัมพันธ์ตารางกิจกรรมการท่องเที่ยวตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
19 ต.ค. 2561
45 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
22 ก.พ. 2561
46 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัดฯ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
878
12 ม.ค. 2561
47 ประกาศการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
12 ม.ค. 2561
48 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
12 ม.ค. 2561
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายไพรัช-สะพานท่าทน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 พ.ย. 2560
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเค ดาวน์โหลดเอกสาร
50
02 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20