ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การประเมินเพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
550
02 ธ.ค. 2562
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
630
01 พ.ย. 2562
53 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. รอบ 12 เดือนประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
18 ต.ค. 2562
54 ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
569
18 ต.ค. 2562
55 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
567
18 ต.ค. 2562
56 รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
583
18 ต.ค. 2562
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
551
03 ต.ค. 2562
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง การกำหนดการใช้สิ้นเปลือง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
625
01 ต.ค. 2562
59 ข้อมูลลานกีฬาสนามกีฬาในตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
626
13 มิ.ย. 2562
60 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
618
13 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22