ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
07 ต.ค. 2556
82 บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
299
13 ก.ย. 2556
83 บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
13 ก.ย. 2556
84 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
285
11 ส.ค. 2556
85 แจ้งการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
249
05 ส.ค. 2556
86 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
29 ก.ค. 2556
87 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา อบต.ฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
132
29 ก.ค. 2556
88 ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
26 เม.ย. 2556
89 แจ้งประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
137
26 เม.ย. 2556
90 ประชาสัมพันธ์การออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
01 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20