ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุภาพ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ม.ค. 2563
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชายเขาพรง-วัดเบิก หมู่ที่ 4 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 ม.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 ม.ค. 2563
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองถ้วย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 ม.ค. 2563
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสมใจ-จดเขต หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
15 ม.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรมโาครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 ม.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอดสำหรับโครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 ม.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมเวทีและเครื่องเสียง สำหรับโครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 ม.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกล่องสำหรับโครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 ม.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกแบบทรงเตี้ย กองคลัง จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46