ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนามสำหรับโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
16 ก.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการฝึกอบรม (ล้อยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
16 ก.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
16 ก.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
16 ก.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวุฒิบัตรสำหรับโครงกาฝึกอบรมจัดตั้งศูนย์ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
16 ก.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
16 ก.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสำหรับฝึกภาคปฏิบัติของผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 ก.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บ้านวังสร้าน ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 ก.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 82-0578 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 ก.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51