ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชปราศรัย หมู่ที่ 9 ตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
06 พ.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสุเทพ-นายน้อม หมู่ที่ 7 ตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
06 พ.ค. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายฉลอง-คูชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
06 พ.ค. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใสตึก-จดเขตตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
06 พ.ค. 2565
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมิยาซาว่า-ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
06 พ.ค. 2565
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมิยาซาว่า-ทุ่งพังกำ หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
05 พ.ค. 2565
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชปราศรัย หมู่ที่ 9 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
05 พ.ค. 2565
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใสตึก-จดเขตตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
03 พ.ค. 2565
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายฉลอง-คูชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
03 พ.ค. 2565
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสุเทพ-นายน้อม หมู่ที่ 7 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
03 พ.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64