ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
599
03 ก.ย. 2563
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพาราถนนสายสี่แยกวัดสระ-แยกสระเคียน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวด ดาวน์โหลดเอกสาร
854
03 ก.ย. 2563
103 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา ถนนสายสี่แยกวัดสระ-สระเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
587
25 ส.ค. 2563
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
606
19 ส.ค. 2563
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
615
10 ส.ค. 2563
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้องสำหรับช่ายเลหือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
605
04 ส.ค. 2563
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้องสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
607
03 ส.ค. 2563
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง กรณีครบระยะทาง 50,000 กิโลเมตร (รหัสครุภัณฑ์ 002-61-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
597
03 ส.ค. 2563
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
596
30 ก.ค. 2563
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนามสำหรับโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
589
16 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62