ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการฝึกอบรม (ล้อยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
593
16 ก.ค. 2563
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
583
16 ก.ค. 2563
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
589
16 ก.ค. 2563
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวุฒิบัตรสำหรับโครงกาฝึกอบรมจัดตั้งศูนย์ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
588
16 ก.ค. 2563
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
601
16 ก.ค. 2563
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสำหรับฝึกภาคปฏิบัติของผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยวิธีเฉพาะเ ดาวน์โหลดเอกสาร
586
16 ก.ค. 2563
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บ้านวังสร้าน ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
592
10 ก.ค. 2563
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 82-0578 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
613
02 ก.ค. 2563
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
593
01 ก.ค. 2563
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
606
29 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62