ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
606
22 มิ.ย. 2563
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด รหัสครุภัณฑ์ 416-53-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
613
18 มิ.ย. 2563
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแสงแดด หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ดาวน์โหลดเอกสาร
635
16 มิ.ย. 2563
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
611
11 มิ.ย. 2563
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายเนื่อง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
596
11 มิ.ย. 2563
126 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหัน-ชายเขาพรง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
618
05 มิ.ย. 2563
127 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวังหิน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
606
05 มิ.ย. 2563
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแสงแดด หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
606
02 มิ.ย. 2563
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายเนื่อง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
604
01 มิ.ย. 2563
130 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายซอยแสงแดด หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
624
27 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62