ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายเนื่อง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
624
26 พ.ค. 2563
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
619
18 พ.ค. 2563
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-024 ถนนสายนาพร้าว-โรงเรียนบ้านน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
616
05 พ.ค. 2563
134 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยว ดาวน์โหลดเอกสาร
626
05 พ.ค. 2563
135 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
618
05 พ.ค. 2563
136 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ (น้ำมันไฮดรอลิก) รถตักหน้า-ขุดหลัง รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
613
05 พ.ค. 2563
137 ราคากลางโครงการการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-024 ถนนสายนาพร้าว-โรงเรียนบ้านน้ำขาว หมู่ที่ 5 บ้านในดอน ดาวน์โหลดเอกสาร
645
24 เม.ย. 2563
138 ราคากลางโครงการการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในหนาน หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
624
24 เม.ย. 2563
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-024 ถนนสายนาพร้าว-โรงเรียนบ้านน้ำขาว หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
606
22 เม.ย. 2563
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
636
15 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62