ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-024 ถนนสายนาพร้าว-โรงเรียนบ้านน้ำขาว หมู่ที่ 5 บ้านในดอน ดาวน์โหลดเอกสาร
638
15 เม.ย. 2563
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค-ซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 82-0575 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
604
08 เม.ย. 2563
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
632
19 มี.ค. 2563
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
617
19 มี.ค. 2563
145 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยราษฎร์ปราศรัย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
608
26 ก.พ. 2563
146 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภักดี-ควนไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
623
19 ก.พ. 2563
147 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกวิชิต-คลองท่าทน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
616
19 ก.พ. 2563
148 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเจดีย์-ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
624
18 ก.พ. 2563
149 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิโรจน์-บ้านนายสมบวน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
626
18 ก.พ. 2563
150 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงทอง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
597
07 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62