ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแท่นทอง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
07 ก.พ. 2563
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงทอง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
634
07 ก.พ. 2563
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแท่นทอง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
608
07 ก.พ. 2563
154 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราชพัสดุ-ต้นไทร หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
607
31 ม.ค. 2563
155 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร - ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
614
31 ม.ค. 2563
156 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาหมู่บ้าน-หมื่นเห็ด หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
594
31 ม.ค. 2563
157 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไพรัช-หัวสะพานคลองท่าทน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
595
31 ม.ค. 2563
158 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นไทร-ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
589
31 ม.ค. 2563
159 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชพัสดุ-ต้นไทร หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
611
31 ม.ค. 2563
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน-หมื่นเห็ด หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
592
31 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62