ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้ายนายไพรัช-หัวสะพานคลองท่าทน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
603
31 ม.ค. 2563
162 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุภาพ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
613
20 ม.ค. 2563
163 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชายเขาพรง-วัดเบิก หมู่ที่ 4 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
612
20 ม.ค. 2563
164 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
582
20 ม.ค. 2563
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
612
17 ม.ค. 2563
166 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองถ้วย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
613
15 ม.ค. 2563
167 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสมใจ-จดเขต หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
600
15 ม.ค. 2563
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรมโาครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
613
08 ม.ค. 2563
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอดสำหรับโครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
598
08 ม.ค. 2563
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมเวทีและเครื่องเสียง สำหรับโครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
595
08 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62