ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกล่องสำหรับโครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
599
08 ม.ค. 2563
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกแบบทรงเตี้ย กองคลัง จำนวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
06 ธ.ค. 2562
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
628
29 พ.ย. 2562
174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
822
28 พ.ย. 2562
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญ ดาวน์โหลดเอกสาร
656
18 พ.ย. 2562
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
629
06 พ.ย. 2562
177 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ประชุมสภา จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
632
01 พ.ย. 2562
178 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
638
01 พ.ย. 2562
179 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
645
01 พ.ย. 2562
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
868
01 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62