ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
643
21 ต.ค. 2562
182 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ ดาวน์โหลดเอกสาร
606
18 ต.ค. 2562
183 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งเรือพระวัดกลางสำหรับโครงการเข้าร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
603
08 ต.ค. 2562
184 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งเรือพระวัดเบิกสำหรับโครงการเข้าร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
598
08 ต.ค. 2562
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งเรือพระวัดเจเดีย์สำหรับโครงการเข้าร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
597
08 ต.ค. 2562
186 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งเรือพระวัดสุธรรมารามสำหรับโครงการเข้าร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
600
08 ต.ค. 2562
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งเรือพระวัดคงคาเลียบสำหรับโครงการเข้าร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
604
08 ต.ค. 2562
188 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซด์และต่ออายุโดเมนเนมรายปี (ต.ค.62-ก.ย.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
589
30 ก.ย. 2562
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายวิโรจน์-บ้านนายสมบวน หมุู่ที่ 6 ด้วยวิธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ดาวน์โหลดเอกสาร
621
04 ก.ย. 2562
190 จำนวนรายผู้มาซื้อเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายวิโรจน์-บ้านนายสมบวน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
610
03 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62